Nasze usługiPrzedmiot działalnościOrganizacja i metody badania

Lista referencyjna

    Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej
  ul. Jałowcowa 26     58-200 Dzierżoniów 

       tel. (74) 645 85 18 lub tel. komórkowy 693 740 488  
poczta elektroniczna:    stzaleska@wp.pl

NIP 882-100-46-58    REGON 890274188

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 582
Wpis do rejestru jednostek gospodarczych nr 4263/94 w Urzędzie Miasta Dzierżoniów


 

Przedmiot działalności

 • badanie sprawozdań finansowych- rewizji finansowych

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa zarządzania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji  finansowej 

 • organizowanie i doradztwo w zakresie finansowo – księgowym.

 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych . 

 • przekształcenie, łączenie i podział jednostek gospodarczych

 • prowadzenie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych.

 • świadczenie usług przewidzianych standartami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów w tym audytu wewnętrznego w jednostkach sektorach finansów publicznych.

Firma posiada znaczące doświadczenie w przekształceniach gospodarczych. Dokonaliśmy następujących  pprzekształceń:

 • łączenie przez przejęcie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 • łączenie przez przejęcie w większości ZOZ w województwie dolnośląskim .

 •  przekształcenie form prawnych produkcyjnych, usługowych i handlowych