Nasze usługiPrzedmiot działalnościOrganizacja i metody badania

Lista referencyjna

    Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej
  ul. Jałowcowa 26     58-200 Dzierżoniów 

       tel. (74) 645 85 18 lub tel. komórkowy 693 740 488  
poczta elektroniczna:    stzaleska@wp.pl

NIP 882-100-46-58    REGON 890274188

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 582
Wpis do rejestru jednostek gospodarczych nr 4263/94 w Urzędzie Miasta Dzierżoniów


 

 

Organizacja i metody badania

Badanie sprawozdania finansowego odbywa się w następujących etapach:

1. Badanie wstępne:

·        ocena systemu ewidencji oraz planu kont,

·        prawidłowość ksiąg rachunkowych,

·        system kontroli wewnętrznej,

·        podstawy prawne działalności.

2. Badanie zasadnicze:

·         prawidłowość ustalenia aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego,

·         ocena sytuacji ekonomiczno finansowej Firmy na podstawie analizy wskaźnikowej,

·         prawidłowość informacji dodatkowej i sprawozdania.

3. Terminy usług audytorskich.

·         badanie wstępne: prowadzane bezpośrednio po podpisaniu umowy,

·         badanie zasadnicze: do negocjacji w zależności od momentu sporządzenia sprawozdania finansowego i przedłożenia go do badania,

·         czas trwania badania zasadniczego: 3 - 4 tygodnie,

·         przedstawienie opinii i raportu: od 3 - 10 dni po zakończeniu badania.

 

 

Zarys opinii i raportu z badania sprawozdania - rewizji finansowej

Firma stosuje zasadę bieżącego udzielania informacji o przebiegu badania i uzgadniania istotnych spraw dotyczących stwierdzonych i koniecznych zmian w sprawozdaniu a także jeśli jest taka propozycja ze strony Zleceniodawcy prezentowanie wyników badania sprawozdania finansowego. Przekazywana Zleceniodawcy dokumentacja z badania (raport i opinia) sporządzana jest przez biegłego w Firmie audytorskiej i odpowiada ona wymogom określonym przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innym przepisom i normom określonym dla biegłych rewidentów w zakresie badania i prezentowania wyników badania sprawozdań finansowych.