Nasze usługiPrzedmiot działalnościOrganizacja i metody badania

Lista referencyjna

    Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej
  ul. Jałowcowa 26     58-200 Dzierżoniów 

       tel. (74) 645 85 18 lub tel. komórkowy 693 740 488  
poczta elektroniczna:    stzaleska@wp.pl

NIP 882-100-46-58    REGON 890274188

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 582
Wpis do rejestru jednostek gospodarczych nr 4263/94 w Urzędzie Miasta Dzierżoniów


Nasze usługi
 
Oferujemy szeroki zakres  usług ukierunkowany na przedstawianie szerokiego tła poszczególnych

 zagadnień gospodarczych.
   
Oferujemy następujące usługi:
  
- przeglądy i badanie sprawozdań finansowych
   
- przeglądy finansowe przed zakupem  

- pomoc w przygotowaniu pakietów konsolidacyjnych według polskich i międzynarodowych standardów

 sprawozdawczości finansowej    
 
- wycenę spółek i udziałów 

- pomoc w połączeniu i przekształcaniu podmiotów

- doradztwo podatkowe

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych  
   
- bieżące porady w zakresie księgowo-podatkowym
  
- ekspertyzy ekonomiczne

- przygotowanie biznes planu i pozyskaniu środków finansowych na inwestycje